Ý nghĩa của báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp

Báo cáo tài chính là một hoạt động thường xuyên được diễn ra trong các doanh nghiệp tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung, hàng năm được nộp trên trang kê khai thuế của Tổng cục Thuế. Báo cáo tài chính có một ý nghĩa nhất định đối với những người quan tâm, không chỉ giúp họ hiểu thêm về tình hình tài chính mà còn hỗ trợ họ trong việc đưa ra các quyết định trong doanh nghiệp.

1. Khái niệm về báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng bảng biểu, cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp nhằm đáp ứng các cầu của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế.
Có 4 thành phần trong một báo cáo tài chính thường gặp của doanh nghiệp:

– Bảng cân đối kế toán
– Báo cáo kết quả kinh doanh
– Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

báo cáo tài chính

2. Ý nghĩa mà báo cáo tài chính mang lại cho doanh nghiệp

Báo cáo tài chính là phần công việc tốn nhiều công sức và thời gian nhất của nhân sự. Chính bởi vậy, báo cáo tài chính luôn được quan tâm sâu sắc và cũng có nhiều ảnh hưởng đến việc kinh doanh hoạt động của công ty. Báo cáo thực chất có nhiều ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý của doanh nghiệp cũng như các cơ quan chủ quản và các đối tượng quan tâm trong doanh nghiệp. Điều đó được thể hiện cụ thể ở những vấn đề sau đây:

– Báo cáo tài chính là những báo cáo được trình bày hết sức tổng quát, phản ánh tổng quan nhất về tình hình tài sản, tài chính, các khoản nợ, nguồn hình thành tài sản và kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Chính bởi vậy, báo cáo tài chính giúp cho chủ doanh nghiệp có thể nắm bắt được tình hình tài chính của công ty, cũng như nhìn nhận và đánh giá các chỉ tiêu nào đang gặp vấn đề trong báo cáo tài chính.

– Báo cáo tài chính có tầm quan trọng trong việc phân tích, nghiên cứu, phát hiện những khả năng tiềm tàng, bên cạnh đó nhằm đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư của chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp.

– Báo cáo tài chính còn là những căn cứ vô cùng quan trọng để đánh giá đúng cũng như xây dựng các kế hoạch kinh tế – kỹ thuật, tài chính của doanh nghiệp giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.

– Các nhà đầu tư khi nhìn vào báo cáo tài chính sẽ biết được đây có phải là công ty “vàng” để mình đầu tư tiền hay không. Còn đối với khách hàng thì một báo cáo có thể coi là danh dự và uy tín của công ty để quyết định có mua- nhập hàng của công ty hay không. Báo cáo như một bộ mặt của công ty, thể hiện những việc công ty đã làm trong thời gian vừa qua, để từ đó những người có liên quan đến công ty biết cách điều hành và chi phối các hoạt động của mình.

Do tính thiết yếu cũng như ý nghĩa đã kể trên mà có thể nói rằng việc thành lập báo cáo tài chính cần được đảm bảo chuyên nghiệp; Để từ đó các nhà đầu tư, hội đồng quản trị doanh nghiệp người cho vay, các cơ quan quản lý cấp trên và toàn bộ cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp có thể sử dụng báo cáo tài chính như một căn cứ cho quyết định của mình trong tương lai.

https://dinhduongnews.com/

https://dinhduongnews.com/tin-tuc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *