Ý nghĩa của báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp

Báo cáo tài chính là một hoạt động thường xuyên được diễn ra trong các doanh nghiệp tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung, hàng năm được nộp trên trang kê khai thuế của Tổng cục Thuế. Báo cáo tài chính có một ý nghĩa nhất định đối với những người…

Thuế điện tử và những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp

Nghị quyết 19/NQ-CP đã có những cải cách thủ tục về việc khai báo thuế, nộp thuế được áp dụng đồng bộ trên cả nước. Điều này tạo sự thuận lợi, tiết kiệm thời gian, đảm bảo tính bảo mật, an toàn cho doanh nghiệp. Nộp thuế điện tử là giải pháp hiện đại hóa…