Hóa đơn điện tử hợp pháp, hóa điện tử thật giả là gì?

Nhiều cá nhân, kế toán khi nhận hóa đơn vẫn chưa thể nắm được cách để có thể phân biệt được hóa đơn điện tử hợp pháp, hóa đơn điện tử thật giả, là hóa đơn điện tử xác thực hay là hóa đơn điện tử không xác thực… Hãy cùng tìm hiểu những tiêu chí để đáp ứng một hóa đơn điện tử hợp pháp, hóa đơn điện tử thật giả trong bài viết dưới đây.

Tại điều 9 Nghị định Nghị định 119/2018/NĐ-CP cũng nêu rõ: Hóa đơn điện tử hợp pháp, hóa đơn điện tử không hợp pháp như sau:

1. Hóa đơn điện tử hợp pháp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Hóa đơn điện tử đáp ứng quy định tại khoản 5 Điều 4, các Điều 6, 7, 8 Nghị định 119/2018/NĐ-CP;

b) Hóa đơn điện tử bảo đảm tính toàn vẹn của thông tin.

hóa đơn điện tử

2. Hóa đơn điện tử không hợp pháp khi không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 9, khoản 10 Điều 3 Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Như vậy, một hóa đơn điện tử hợp pháp, hợp lệ là hóa đơn cần phải đáp ứng đầy đủ các quy định theo quy định của pháp luật hiện hành. Khi nhận được một tờ hóa đơn thì người dùng cần phải thực hiện việc tra cứu hóa đơn để có thể biết được tính xác thực của hóa đơn. việc tra cứu hóa đơn điện tử GTGT người dùng có thể thực hiện ngay trên website của Tổng cục thuế hoặc có thể thực hiện tra cứu ngay trên phần mềm hóa đơn điện tử của nhà cung cấp.

Tra cứu hoá đơn điện tử GTGT trên website của “Tổng cục thuế”  (TCT) được sử dụng trong trường hợp sau.

TH 1: Kiểm tra, tra cứu hoá đơn điện tử GTGT đã được phép sử dụng hay chưa. Thực hiện tra cứu sau 2 (hai) ngày kể từ ngày phát hành hoá đơn điện tử.

TH 2: Khi hạch toán, kê khai hoá đơn kế toán DN cần xác nhận tính hợp pháp, hợp hệ của hoá đơn.

Thông tin trên website http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn được tập hợp từ các báo cáo, thông báo của các doanh nghiệp, người nộp thuế thông báo phát hành hoá đơn, … giúp các doanh nghiệp xác minh được tính xác thực của hóa đơn, tránh tối đa tình trạng hóa đơn giả, hóa đơn bất hợp pháp.

Trong thực tế hoạt động, đôi khi bản thân doanh nghiệp mua hàng hóa dịch vụ thật nhưng cũng có thể gặp phải rủi ro hóa đơn khi mà nhà cung cấp thuộc diện rủi ro cao hoặc bỏ trốn mất tích. Để ngăn ngừa rủi ro về hóa đơn trong giao dịch kinh doanh, DN cần phải nắm được cách  tra cứu thông tin hóa đơn trên cổng thông tin tracuuhoadon.gdt.gov.vn của TCT. 

Hướng dẫn chi tiết các bước quyết toán thuế TNCN 

Quy trình hủy hóa đơn tự in đã thông báo phát hành

Việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn bất hợp pháp sẽ khiến cho doanh nghiệp bị vướng vào vòng lao lý, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình làm việc của doanh nghiệp và kế toán trực tiếp phải chịu trách nhiệm. Do vậy, việc tra cứu thông tin hóa đơn chính là một biện pháp giúp doanh nghiệp có thể ngăn ngừa các rủi ro về hóa đơn trong giao dịch kinh doanh.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm được cách tra cứu hóa đơn để thực hiện việc xác minh hóa đơn thật hay giả, hóa đơn có hợp pháp, hợp lệ hay không. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những nghiệp vụ hóa đơn quan trọng mà kế toán doanh nghiệp cần phải nắm rõ để triển khai thực hiện được tốt nhất. Ngoài ra chúc các doanh nghiệp có thể triển khai thực hiện thành công hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy trong doanh nghiệp mình, thực hiện đầy đủ theo các quy định hiện hành của pháp luật về hóa đơn và các quy định về thuế.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *